» Διπλωπία

Διπλωπία

Τι είναι; Τι μπορεί να την προκαλέσει

Η διπλωπία είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ενοχλητικό σύμπτωμα. Ο ασθενής προσπαθώντας να εστιάσει σε ένα αντικείμενο, βλέπει δύο είδωλα που το ένα μπορεί να είναι πάνω απ το άλλο είτε πλάι στο άλλο. Πρακτικά συναντάμε δύο είδη διπλωπίας, τη μονόφθαλμη και τη διόφθαλμη.

Μονόφθαλμη διπλωπία είναι αυτή που παραμένει ως σύμπτωμα όταν ο ασθενής κλείσει το υγιές μάτι (συνεχίζει να βλέπει διπλά) και συνήθως κρύβει αθώα παθολογία. Στη πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλεται σε μη διορθωμένα διαθλαστικά σφάλματα (π.χ αστιγματισμός) σε νεότερες ηλικίες ή σε θόλωση φακού (καταρράκτης) σε μεγαλύτερες.

Η διόφθαλμη διπλωπία είναι αυτή που εξαφανίζεται όταν ο ασθενής κλείσει κάποιο από τα δύο μάτια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό σύμπτωμα, που χρήζει άμεσης εκτίμησης από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο, αφού μπορεί να κρύβει σοβαρή παθολογία.Ο λόγος που βλέπουμε διπλά σε μία τέτοια περίπτωση είναι η αδυναμία (πάρεση) ή η πλήρης παράλυση ενός από τους μύες που κινούν τα μάτια. Η συνεργασία των μυών για διάφορους λόγους δεν είναι αρμονική, με αποτέλεσμα να μην ακολουθεί το ένα μάτι την κίνηση του άλλου.Αυτό προκαλεί στραβισμό στον ασθενή και βέβαια το διπλό είδωλο.

Αίτια διπλωπίας

Τα αίτια ανάλογα με την ηλικία ποικίλουν και μπορεί να είναι αθώα ή ιδιαίτερα σοβαρά. Στη παιδική ηλικία η αδυναμία του μυός που προκαλεί διπλωπία μπορεί να οφείλεται σε απλή ίωση του ασθενούς (και είναι σχετικά σύντομη σε διάρκεια) ή σε κάποιο τραύμα του οφθαλμού.

Σε νεανική ηλικία (20-45) τα πιθανά αίτια σοβαρεύουν και πέρα από το τραύμα, τη πάρεση του μυός μπορεί να προκαλέσει και απομυελινωτική βλάβη, που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας. Σε ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες, που αποτελούν τη πλειονότητα των περιπτώσεων τα αίτια σχετίζονται με προβλήματα της μικροκυκλοφορίας. Η αρτηριακή υπέρταση και ο διαβήτης χαρακτηριστικά μπορούν να προκαλέσουν ισχαιμικά επεισόδια των οφθαλμικών μύων και ακολούθως διπλωπία. Η οφθαλμοπάθεια επίσης που σχετίζεται με τη δυσλειτουργία του θυροειδούς μπορει σε κάποιο προχωρημένο στάδιο να προκαλέσει διπλό είδωλο. Σπανιότερα τέλος η διπλωπία μπορεί να οφείλεται σε μυασθένεια ή σε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση,που χρήζουν άμεσης διερεύνησης προς αποκλεισμό σοβαρότατης για την υγεία του ασθενούς παθολογίας.

Σε κάθε περίπτωση η διπλωπία είναι ένα σύμπτωμα που δεν πρέπει να υποτιμήσει ο ασθενής. Ο εξειδικευμένος Οφθαλμίατρος μπορεί τον καθοδηγήσει όσον αφορά τα πιθανά αίτια και τη διερεύνησή τους.Εφόσον αποκλειστεί σοβαρή παθολογία μπορεί να αποφασιστεί η θεραπευτική προσέγγιση που περιλαμβάνει τόσο συντηρητικές λύσεις (προσωρινό κλείσιμο ενός οφθαλμού ή πρίσματα στα γυαλιά) όσο και κάτι πιο μόνιμο σε επιμονή των συμπτωμάτων (χειρουργική λύση).