» Ανισοκορία

Aνισοκορία

Aνισοκορία ονομάζουμε τη διαφορά στο μέγεθος της κόρης μεταξύ των ματιών (εικ.1). Σε ένα 20% του πληθυσμού εμφανίζεται μία μικρή διαφορά στα δύο μάτια που συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή. Η ξαφνική παρουσία της όμως είναι ένα πολύ σημαντικό εύρημα που χρήζει άμεσης διερεύνησης, αφού μπορεί να κρύβει σοβαρή παθολογία για τον ασθενή. 

εικ.1

ΤΥΠΟΙ ΑΝΙΣΟΚΟΡΙΑΣ

 • Φυσιολογική ανισοκορία
  Είναι πολύ συχνή και όπως προαναφέρθηκε συναντάται σε ένα 20% του πληθυσμού. Είναι ένα απολύτως φυσιολογικό εύρημα και αναφέρεται σε διαφορές στο μέγεθος της κόρης των 2 ματιών κάτω του 1mm.
 • Παθολογική ανισοκορία
  Εάν η διαφορά στο μέγεθος της κόρης των δύο ματιών είναι εμφανής (μεγαλύτερη συνήθως του 1mm) και η εμφάνισή της αιφνίδια,τότε μιλάμε πιθανότατα για παθολογική ανισοκορία, που χρήζει άμεσης διερεύνησης. Παθολογική μπορεί να είναι τόσο η μικρότερη, όσο και η μεγαλύτερη κόρη.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΙΣΟΚΟΡΙΑΣ

Το πρώτο μέλημα του γιατρού όταν αντιμετωπίζουμε μία ανισοκορία είναι να γίνει διάκριση της φυσιολογικής από τη παθολογική. Πέρα από το μέγεθος της διαφοράς, εξετάζουμε τις κόρες των ματιών σε διαφορετικό φωτισμό. Η ανισοκορία που παραμένει σταθερή σε έντονο και αμυδρό φωτισμό είναι συνήθως φυσιολογική.

Σε έντονο φωτισμό περιμένουμε τη μύση της κόρης. Όταν η διαφορά μεγαλώνει στα δύο μάτια,τότε η παθολογική είναι η μεγαλύτερη. Αντίθετα σε αμυδρό φωτισμό περιμένουμε σχετική μυδρίαση και στα δύο μάτια υπο φυσιολογικές συνθήκες. Οταν η διαφορά μεγαλώνει όμως τότε ξέρουμε ότι η παθολογική είναι η μικρότερη απ τις δύο.

Α. Όταν η παθολογική κόρη είναι μεγαλύτερη απ την κανονική

 • Τονική κόρη Addie (συχνό εύρημα που χρήζει επιβεβαίωσης με σταγόνες ασθενούς διαλυματος πιλοκαρπίνης)
 • Φαρμακευτική μυδρίαση (όταν συνειδητά ή κατά λάθος έγινε χρήση μυδριατού κολλυρίου στο ένα ματι - δεν αντιδρά σε κανένα κολλύριο)
 • Τραυματισμός ενός ματιού (που αφήνει σχεδόν μόνιμα βλάβη στον σφιγκτήρα της κόρης και μεγαλύτερη κόρη στον πάσχοντα οφθαλμό - σημαντικό το ιστορικό)
 • Πάρεση κοινού κινητικού (η πλέον σοβαρή διάγνωση,που μπορεί να κρύβει πιεστική βλάβη στον εγκέφαλο απειλητική για τη ζωή του ασθενούς - αντιδρά σε κανονικό διάλυμα πιλοκαρπίνης και χρήζει μαγνητικής αγγειογραφίας προς αποκλεισμό σοβαρής βλάβης)

Β. Όταν η παθολογική κόρη είναι μικρότερη από την κανονική

 • Φαρμακευτική μύση (έχει προηγηθεί ενστάλλαξη σταγόνων στο ένα μάτι που προκαλούν μύση)
 • Ιστορικό ιριδοκυκλίτιδος (με συνέχειες και συμφύσεις που είναι εμφανείς και διατηρούν μικρό το μέγεθος της κόρης)
 • Σύνδρομο Horner (η πιο σοβαρη διάγνωση,που συνοδεύεται από μικρή πτώση βλεφάρου στην ίδια πλευρά. Αφορά σε νευρολογική βλάβη σε κάποιο ύψος των συμπαθητικών ινών που κατευθύνονται στον διαστολέα της ίριδος και χρήζει άμεσου αποκλεισμού. Η χρήση τοπικά σταγόνων απρακλονιδίνης για τη διάγνωση και ο κατάλληλος απεικονιστικός έλεγχος για τη διερεύνηση αντίστοιχα είναι μονόδρομος)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η φυσιολογική ανισοκορία δεν προκαλεί προβλήματα στον ασθενή και ΔΕΝ χρήζει αντιμετώπισης.Στη παθολογική ανισοκορία και ανάλογα με τα ευρήματα ο ασθενής μπορεί να καθησυχαστεί ή να παραπεμφθεί σε νευρολόγο για περαιτέρω έλεγχο. Μερικές φορές η κόρη σε μυδρίαση μπορεί να προκαλεί ήπια φωτοφοβία και δυσκολία στο διάβασμα. Η αντιμετώπιση της αιτίας συνήθως λύνει και το προβλημα των συμπτωμάτων για τον ασθενή.