Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς

Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς

Τι είναι;

Η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του βυθού του οφθαλμού μας, δίπλα στο οπτικό νεύρο και είναι υπεύθυνη για την κεντρική μας όραση (εικ.1,2).

εικ.1
εικ.2

Μετά από κάποια ηλικία - στατιστικά μετά τα 60 - ενδέχεται να παρουσιάσει κάποιες αλλοιώσεις στα πλαίσια της Ηλικιακής της εκφύλισης. Η σοβαρότατη αυτή πάθηση απειλεί την κεντρική μας όραση και διακρίνεται σε 2 τύπους, την ξηρού τύπου εκφύλιση και την υγρού τύπου εκφύλιση.

A. Ξηρού τύπου εκφύλιση

Αποτελεί τη συχνότερη αλλοίωση. Η βλάβη εξελίσσεται σταδιακά και ο ασθενής διαπιστώνει, σε προχωρημένο δυστυχώς στάδιο την μη αντιστρέψιμη απώλεια της όρασης του. Σταδιακά η περιοχή της ωχράς είτε ατροφεί είτε καταστρέφεται με εναποθέσεις υλικού μεταβολισμού - Drusen (εικ 4).

εικ.3
εικ.4

Β. Υγρού τύπου εκφύλιση

Αποτελεί τη σοβαρότερη αλλοίωση.Η βλάβη εξελίσσεται γρήγορα και οφείλεται σε αιμοραγία ή διαρροή παθολογικών - εύθραστων - νεοαγγείων που σχηματίζονται κάτω από την ωχρά (εικ.6). Ο ασθενής συνήθως επισκέπτεται τον ιατρό για ξαφνική απώλεια της όρασης του.

εικ.5
εικ.6

Πρόληψη - Αντιμετώπιση

Ο κάθε ασθενής οφείλει σε ηλικία 60 χρόνων να εξετάζεται προληπτικά από τον Οφθαλμίατρο, ο οποίος θα τον ενημερώσει για την κατάσταση του βυθού του οφθαλμού του.Ο έλεγχος του βυθού προυποθέτει τη χρήση μυδριατικών σταγόνων (βυθοσκόπηση). Ξαφνική βέβαια απώλεια κεντρικής όρασης ή άλλο μη σύνηθες σύμπτωμα πρέπει να οδηγήσει τον ασθενή στο ιατρό άμεσα, σε όποια ηλικία. Ο σκοπός της όποιας αντιμετώπισης είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης.

Η σοβαρότερη υγρή μορφή της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς αντιμετωπίζεται:

  • Με ενέσιμες θεραπείες (με ικανοποιητικό αλλα συνήθως παροδικό αποτελέσμα),
  • Ή σπανιότερα πλέον με laser σε συνδυασμό ή μη με τις ενέσιμες θεραπείες.

ενώ στην ξηρά μορφή της νόσου, γίνεται προσπάθεια επίσης να παραμείνει σταθερή με κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα συμπληρώματος διατροφής. Η προληπτική λοιπόν εξέταση είναι απαραίτητη για την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση που μπορεί να βοηθήσει στην σταθεροποίηση της ηλικιακής μας εκφύλισης.

 

Digital content: Credit to National Eye Institute, National Institutes of Health.